Kampsporter

Boxning: Handlar om att besegra sin motståndare enbart med sina händer. I boxning är kast och sparkar inte tillåtna. Därför är boxning en kampsport som är specialiserad på användandet av händerna.Boxning Då slag är den enda tillåtna attacken så handlar boxning mycket om att lära sig olika slag kombinationer. En annan viktig del i boxningen är den fysiska träningen vars syfte är att stärka kroppens alla muskler. Boxning handlar mycket om att kombinera teknikträning och fysträning samtidigt. En komplett boxare har både en bra fysik och teknik. Boxning är en så kallad kontakt sport vilket betyder att man får träffa varandra när man sparras. På en boxningsmatch är målet att försöka knocka varandra. Inom boxning använder man huvudskydd, tandskydd och handskar. När man sparras på träningen så försöker man endast träffa varandra med milda slag. Knockout slag används inte på träningen, knockout slag används endast inom tävlingar.

Slagen: Inom boxning finns det fyra grundslag, jabbhaymaker, hook och uppercut. I boxningen kombinerar man dessa fyra varianter av slag till så kallade slagserier. En slagserie är alltså en kombination av olika slag. En klassisk slagserie kan till exempel vara jab, jab och en haymaker.
  1. Jabben är din främre hand. En jabb är en snabb attack där fokus ligger på snabbhet snarare än styrka. Syftet med jabben är inte att knocka din motståndare dess funktion ligger snarare vid att mäta avståndet till din motståndare. Jabb används också för att markera avstånd till motståndare. En slagserie inom boxning inleds oftast med en jabb.    
  2. Haymaker är din bakre hand. En haymaker slag är oftast din hårdaste slag. Målet med en haymaker slag är att knocka din motståndare. En haymaker slag är mycket mer långsammare än jabben, dock är slagkraften mycket mer större hos en haymaker slag än en jabb slag.
  3.  Hook är en slag som kommen från sidan. En hook slag används oftast i en slagserie. Man inleder sällan en attack med en så kallad hook slag.
  4. Uppercut är en slag kommen underifrån. Målet är antingen träffa motståndarens haka eller mage. Precis som med hook slagen används uppercut i samband med en slagserie.
               Sparring                                     Träning                               Grundslagen

  


Shotokan karate: Grundaren till shotokan karate heter Gichin Funakoshi. Shotokan karate kommer
ursprungligen från den japanska ön Okinawa. Shotokan är den mest utbredda karatestilen i världen idag
En shotokan träning består normalt av 3 delar, kihon, kumite och kata. Dessa 3 delar används sedan som test i graderingar. Graderingar brukar ske en gång varje termin. Syftet med graderingar är att testa shotokan utövarna om de är mogna att gå vidare till nästa grad. Inom shotokan karate används ett bältessystem med en färgskala för att markera medlemmarnas olika grader. Bältesgraderna är 10 kyo till 1 kyo efter det har man möjlighet att ta sin första svarta bälte vilket blir 1 dan. Efter 1 dan så blir den högsta uppnåliga graden i shotokan karate 10 dan. Än så länge har ingen icke japan tilldelats någon av graderna mellan 8-10 dan.

Kumite: När man sparras på träningen eller på en tävling så markerar man endast sina slag. Den optimala slaget eller sparken är att den stannar 5 mm från motståndaren med full kraft och balans. Syftet med ingen kontakt sparring är att visa upp att man har en god självkontroll. Sparring inom Shotokan handlar oftast om att besegra sin motståndare med en enda attack.

Kata: Handlar om att utföra en rad olika tekniker i en bestämd ordning. Varje kata har sin bestämda mönster med tekniker som utövaren ska följa. Inom shotokan karate tävlar man och graderar sig inom kata. Kata handlar i grund och botten om att simulera olika attacker och försvar mot en eller flera motståndare. En kata består av en så kallad samling av olika självförsvarssituationer. Därför måste shotokan utövaren också förstå hur teknikerna i katan kan appliceras till en verklig situation. I en gradering till exempel så måste shotokan utövaren visa hur katan kan appliceras till en verklig situation, det räcker inte med att utövaren endast kan utföra katan. Enda undantaget är i tävlingar.

Kihon: Den grundläggande träningen inom shotokan karate består till största del av kihon. Ordet kihon betyder grundtekniksträning vilket är en viktig del av shotokans träning. Man kan inte tävla inom kihon då det endast är avsett för träningsform. När man tränar kihon så tränar man på olika sparkar, slag och blockeringar. Dessa slag, sparkar och blockeringar används sedan i  sparringen och katan.

                 Kumite                                       Kata                                           Kihon